AC SOLUTIONS

Jsme řešením vašeho vzdělávání v oblasti pojišťovnictví.

Radek Kaše, MBA

jednatel, společník
Comfort servis Plzeň, s. r. o.

Vladimír Nejezchleba, EFA

jednatel, společník
ALLFIN PRO Holding a. s.

AC Solutions je řešením vašeho vzdělání v oblasti pojišťovnictví, a to především dle zákona o
distribuci pojištění a zajištění.

Vzhledem k tomu, že se oboru pojišťovnictví věnujeme již desítky let, rozhodli jsme se
zahrnout do této činnosti i samotné vzdělávání a docílit tak komplexnosti, vyšší efektivity
a kvalitního vzdělání v tomto odvětví. Své síly jsme spojili konkrétně MY – Comfort servis
Plzeň s.r.o. – Radek Kaše, MBA a ALLFIN PRO Holding a.s. – Vladimír Nejezchleba, EFA.
Pořádáme odborné zkoušky dle zákonných norem a následné vzdělávání v oblasti
pojišťovnictví.

Akreditace ČNB čj. 2020/070365/CNB/570 ze dne 8. 7. 2020 udělená podle § 60 a násl.
zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozumíme vzdělávání i vám

 

Díky naší mnohaleté praxi s námi úspěšně zvládnete zkoušky

a budete si moci průběžně doplňovat vzdělání v oblasti pojišťovnictví.

 

Aktualitystudijní řád