Pravděpodobně den, na který nikdo z nás dlouho nezapomene. Tornádo o síle F4 na Fujiově stupnici nahromadilo škody na téměř 1200 stavbách a velkém počtu vozidel. Mezi nejvíce zasažené oblasti patřila Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice.

Soustředíme-li se na škody konkrétněji, zjistíme, že dosahují výše až 15 miliard korun. Z toho je potřeba také zajisté zmínit, že desítky až stovky domů bylo po tomto meteorologickém paskvilu odsouzeno ke stržení úplně. Tornádo vzalo životy šesti lidem a několik stovek jich vážně zranilo.

I přesto, že solidarita občanů z celé České republiky se rozrostla během chvilky do obrovských rozměrů, pojďme se zaměřit na to, jak se k této meteorologické pohromě postavily pojišťovny.

Nebudeme to moc protahovat. Okamžitě plnily. Ani jedna pojišťovna se neotočila k lidem zády a vyplácely zálohy jak na běžícím pásu.

Generální ředitel pro Comfort likvidační Radek Kaše ihned po události odjel na Moravu, kde celé dva týdny likvidoval pojistné události a díky velmi dobré spolupráci s pojišťovnami, šly likvidace hladce a lidé mohly aktivně řešit opravu svých příbytků.

I přesto, že práce je práce, k takovýmto škodám a událostem nelze přistupovat pouze objektivně a s chladným nadhledem. Člověka to tak nějak semele. „Občas jsem musel na chvilku odejít z toho, co dříve bývalo místností a vydýchat to.“ Pronesl jednatel společnosti Radek Kaše. Comfort likvidační řešilo přes 80 škod a z toho cca 10 domů. „S pojišťovnami jsem neměl sebemenší problém, po zpracování a odeslání na pojišťovnu, téměř obratem posílala zálohy.“ Na zálohy zatím Comfort likvidační vyřešilo cca 200 000 000 Kč. Obyvatelé postižených oblastí se tedy mohli ihned pustit do oprav, pokud tedy dům nebyl spíše na demolici.

Tato katastrofální meteorologická událost nám ukázala, jak se o všechno dá přijít mrknutím oka. Také ale to, že když je člověk správně pojištěný, to no materiálno se dá vždycky vyřešit.

Proto je velmi důležité se neustále v oblasti pojišťovnictví vzdělávat a být vždy svým klientům tím nejlepším odborníkem v oblasti pojištění.

Pojďme se tedy dále zdokonalovat v tomto oboru, ať jsme stále opravdoví profesionálové a nic nás nepřekvapí.

Jana Konopíková